Welkom

 

Welkom bij Rijnland Schouder Netwerk

Kwalitatief goede zorg voor schouderklachten door:

    • Nauwe Samenwerking tussen orthopeed en fysiotherapeut
    • Specifieke scholing
    • Ervaring/expertise in postoperatieve en complexe schouderproblematiek

Op de site krijgt u informatie over:

    • Het ontstaan van het Rijnlandschoudernetwerk
    • De doelstelling van het Rijnlandschoudernetwerk
    • Informatie over verschillende schouderaandoeningen en operatiemogelijkheden
    • Welke praktijken en fysiotherapeuten deelnemen aan het Rijnlandschoudernetwerk

De website heeft een open en gesloten gedeelte. Het open gedeelte is bedoeld voor patiënten en verwijzers. 
Het open gedeelte geeft u informatie over schouderklachten en welke fysiotherapiepraktijken deelnemen aan het netwerk.

Het gesloten gedeelte is bedoeld voor netwerkleden.
Er is een mogelijkheid voor uitwisselen van literatuur, bestanden en het inzien van de behandelprotocollen.

Informatie om te downloaden:

Beleid

Het Rijnland Schouder Netwerk streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg voor patiënten met schouderaandoeningen, verwezen vanuit de tweede lijn. Door middel van het netwerk bouwen we expertise en ervaring op.

De verwijzingen uit het Rijnland ziekenhuis zijn de afgelopen jaren niet toegenomen. Uitbreiding van het netwerk zal leiden tot versnippering van zorg en minder expertise bij de leden van het netwerk. Omdat wij als schoudernetwerk de kwaliteit van ons handelen zo hoog mogelijk willen houden is er gekozen om het netwerk voorlopig niet uit te breiden.

Het Bestuur van het RijnlandSchouderNetwerk

Doel

Het RijnlandSchouderNetwerk is een initiatief van de maatschap orthopedie van het Rijnlandziekenhuis en 3 fysiotherapiepraktijken in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.
Met het netwerk hebben de initiatiefnemers het volgende doel: Het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten en schouderoperaties.

Ze willen dit doel als volgt bereiken:

 • Het protocolleren van de fysiotherapeutische zorg
 • Scholing binnen het netwerk
 • Via de website uitwisselen van literatuur en kennis
 • Informatie verstrekking aan patiënten en verwijzers
 • Intensievere samenwerking tussen orthopeden en fysiotherapeuten van het netwerk
 • Beter afstemmen van de pre- en postoperatieve fysiotherapeutische zorg
 • Wetenschappelijk onderzoek doen bij schouderaandoeningen

Wij hopen als initiatiefnemers dat deze website, wat onderdeel is van het schoudernetwerk, een bijdrage levert aan het verbeteren van de zorg rondom het diagnosticeren en behandelen van schouder problematiek.

Website design & realisatie door “Online? JA!” – www.onlineja.nl | contact@onlineja.nl