Richtlijnen

          Behandelrichtlijn anteriore stabilisatie (Latarjet) versie 1

          Behandelrichtlijn bankart repair versie 1

          Behandelrichtlijn Frozen Shoulder versie 1

          Behandelrichtlijn humeruskop prothese versie 1

          Behandelrichtlijn schouderinstabiliteit versie 1

          Behandelrichtlijn SLAP repair versie 1

          Behandelrichtlijn subacromiale decompressie met rotator cuff hechting versie 1

          Behandelrichtlijn Subacromiale Decompressie versie 1

          Behandelrichtlijn subcapitale humerus-fractuur conservatief versie 1

          Behandelrichtlijn subcapitale humerus-fractuur post-OK versie 1

          Behandelrichtlijn totale prothese GH versie 1